top of page
Et Hapashut_web_for wix.jpg

הפשוט מבוסס על ארבעה שערים:
שער השלום, שער הרצון, שער האהבה ושער העידון.

כל שער מכוון אל מרחב אנרגטי אחר, היוצרים יחד מכלול של תנועת רוח בגוף.

לכל שער מנטרה משלו, דימוי משלו, טקסטים וכלים תנועתיים ואנרגטיים.

בסוף החודשיים אנחנו מתכנסים למפגש מסכם בו אנחנו עורכים טקס מעבר בשער.

IMG_0654.HEIC

01 -

שער השלום – התמקמות

בשער השלום אנחנו לומדים את מלאכת המפגש עם עצמנו בזמן רגע עכשיו, ובניית קווי מתאר לאנרגיה לזרום בנו כך שיבנה בנו מקום. קו המתאר של הרגע הזה הוא ציר קו האורך הפועם בנו בין שמים לארץ, העובר דרכנו, מחבר אותנו אל מקור אדמה ומקור שמיים.

מלאכתנו היא לעדן, לרווח, להבהיר, להתקרקע, להתעגן, ולהתמסר לנוכחות מלאה של רגע עכשיו.

כאן נמצא הפתח אל האושר.  

השכנת שלום יוצרת תנועה מעודנת של השלמת מי שאנחנו ע"י הכרה, קבלה וניתוב של כל המרכיבים בנו.

שלום מתהווה כאשר אנחנו בהסכמה עמוקה למה שמתקיים ברגע הזה, מתוך כך, בעדינות, אנחנו מגלים שאין בנו דבר מיותר - שכל תפיסה, מחשבה, רגש, זכרון, חוויה - מייטיבים או כואבים, הם אנרגיית חיים המבקשת נתיב זרימה.

02 -

שער הרצון – התמצאות ותנועה במרחב המשתנה

בשער זה אנחנו מגלים את הריקוד המשלים והמעצים בין נוכחות כאן ועכשיו לתנועתנו במרחב הזמן היחסי - בתוך תנודות הרגש, בתוך תהפוכות החיים, בתוך מפגש עם אנשים, רצונות וצרכים.

כיצד, במפגש עם "החיים", אנחנו ממשיכים להתפשט ממלבושנו, לקרון מאורנו ולצמוח בתוך החיים.

כאן נמצא הפתח למימוש.  

תנועת רצון היא תנועת האור שאנחנו במרחב הזמן.

רצון הוא הביטוי העמוק, האמיתי שלנו, הוא האור הנע בעומקם של צרכים.

בשער הרצון  אנחנו לומדים את נתיב כוונת הלב, את ההבדל בין צורך לרצון, אנחנו לומדים את התנועה המשלימה והמייטיבה בינהם, כיצד לנוע בעולם על פי טבענו, על פי הביטוי המבקש לנוע דרכנו, מתוך חיבור עמוק לעצמנו, לבריאה, ומתוך ראייה עמוקה, שכל אדם או חוויה הנקרים בדרכנו הוא עבורנו לצמיחה, להשלמה ולגילוי מי שאנחנו.

shaar2.jpg
shaar3.jpg

03 -

שער האהבה - מנהיגות ממקום חדש 

ומעמיקה בי ואדוותיה מגיעות אל עולם ומלואו.

כאשר אני מנהיג.ה מתוך מרחב של אהבה, יעדים ומטרות מתגלים כמניע ליציאה לדרך חדשה וכהזמנה לגילוי וצמיחה.

מרחב של אהבה מאפשר לי לראות דרכים צדדיות, חיבורים מפתיעים ומימוש פשוט ומשמח.

כאן נמצא הפתח לשפע.  

אהבה היא כוח בריאה. הממיס מבנים שזמנם תם. אהבה היא כוח מְעַבֵּר, מוליד, מצמיח.

מצע של אהבה הוא מרחב האַיִן, המקום הפנוי ממנו בוקע היש. 

במנהיגות של אהבה אנחנו לומדים את שתי התנועות האלו: להניע רצון מתוך חיבור עמוק לעצמנו ולבריאה,

ולפרוס בתוכנו וסביבנו הזמנה ואפשרות לכל הנוגעים בדבר לצמוח, להתגלות ולהאיר. 

כאשר אני מנהיג.ה מתוך אהבה, אהבה מתרחבת 

04 -

שער העידון - התמרה מעידון אל חוכמה

כאשר פעימה כזו מעמיקה בנו - ענווה, חמלה והוקרת תודה הופכים לצבעי הרקע על קנווס חיינו, ומתהווה חוכמה המכילה בתוכה את האישי והאוניברסלי בו זמנית.

כאן נמצא הפתח לעולמות.  

עידון היא יכולת לראות את מורכבות הריבודים.

עידון הוא היכולת שלנו להפגש עם עצמנו והעולם בתום ובפליאה.

חוכמה היא היכולת שלנו לנוע במורכבות הריבודים ולהרגיש את פעימת התנועה טרם ניראות.

כאשר תום ופליאה הן איכויות נגישות לנו מתעוררת היכולת הטבעית שלנו להתמיר אנרגיה שהתגלמה בתפיסות, רגשות, זכרונות, לאנרגיה טרייה,

פועמת, המניעה אותנו אל מרחבים חדשים.

shaar4.jpg

באהבה,

מיכל

  • 0548030119

זוהי הזמנה להתעדנות,
להתחדשות עמוקה,
לגילוי הפשוט כעוגן וכתנועה בחיינו.

bottom of page